Termékek Menü

Fizetési és jogi információk

FIZETÉS KÉSZPÉNZZEL ÉS BANKKÁRTYÁVAL

Megrendelését az áru átvételekor készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlítheti. (Használhatja Visa, Maestro és Mastercard bankkártyáit.)

BARION - Kényelmesen bankkártyával

A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével online áruházunkban bankkártyával fizethet, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei is tudnak Önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcíme és jelszava megadásával tud fizetni.

Fizetéshez használhatja, Mastercard, Maestro, Visa, Electron és Amex bankkártyáját.

Barion alkalmazás

A Barion alkalmazásokkal követheti vásárlásait, Barion egyenlegét is itt kezelheti, illetve pénzt küldhet vagy fogadhat.

 

Általános szerződési feltételek

I.    A Szolgáltató

1.    A www.pingvinjatek.hu online áruházat Török Krisztina egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
2.    A Szolgáltató székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 91. I.8.
3.    A Szolgáltató üzlethelyisége 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B 
4.   A Szolgáltató (Egyéni v.szám: 2173057, bejegyezve 2013. június 16. napján a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által, adószám: 41768307-2-42), a jogszabályok szerint csomagküldő, internetes kereskedelmi tevékenységet folytathat.
5.    A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH/2015/4772/3/N


II.    A szolgáltatás igénybevétele

1.    A megrendelések leadása a Pingvin Játék (www.pingvinjatek.hu)internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.pingvinjatek.hu webcímen, melyet Megrendelő a megrendelése elküldésével tudomásul vesz és elfogad. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. 
2.    A megrendelő a megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt áru(ka)t  átveszi és a vételárat valamint a további költségeket (pl. szállítási díj, utánvétel díja stb.) a megrendelésben megjelölt módon kifizeti.
3.     A Szolgáltatás a megrendeléstől számított maximum 2 munkanapon belül, elektronikus úton visszaigazolást küld a megrendelés befogadásáról. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. 
4.     A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. 
5.    A weboldalon feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót (bruttó árak). Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítás költségét, amelyre vonatkozóan Házhozszállítás futárszolgálattal menüpontban található további információ. Az árváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja.
6.    Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre bármilyen okból (nem található raktáron, elfogyott, a gyártó megszüntette a termék gyártását), a Szolgáltató a Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Megrendelő részére, legkésőbb a tájékoztatást követő 30 napon belül. 
7.     A Szolgáltatóval létrejött rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.
8.    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelő indoklás nélkül elállhat a Megrendeléstől a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.
9.     Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő az elállásról szóló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
10.   A kézhezvétel időpontja az üzlethelyiségben történő átvétel esetében a rendelés személyes átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. A kézhezvétel időpontját a számla, ill. a futártól kapott bizonylattal igazolható. 
1.    Amennyiben Megrendelő az elállás jogával kíván élni a terméket hiánytalanul saját költségén vissza  kell küldenie a Szolgáltató alábbi címére: 1136 Budapest Pannónia utca 33. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követően 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) Megrendelő által kifizetett vételárát. Elállás esetén a Megrendelőt terheli a termék visszaküldésének költsége. A visszatérítés nem érinti a házhozszállítás költségét. 
2.     A Szolgáltató utánvéttel visszaküldött terméket nem vesz át.
3.   Amennyiben a Megrendelő a terméket nem tudja hiánytalanul visszaküldeni a Szolgáltatónak, vagy a vásárlás tényét nem tudja megfelelően igazolni a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát. 
4.     Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó kárának megtérítését.
11.   Kérjük őrizzék meg a vásárlás során elektronikus úton kiküldött számlát, mert ez a továbbiakban jótállási jegyként szolgál. A Szolgáltató további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban foglaltak az irányadók.
12.    A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.pingvinjatek.hu oldalon a "Vásárlási információ" és "Fizetési/szállítási információk" menüpontokban olvashatóak.
13.   A Megrendelő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Pingvin Játék Kft-t bármilyen kár éri illetőleg a Pingvin Játékkal szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a felhasználó köteles a Pingvin Játékkal szemben maradéktalanul helytállni, és a Pingvin Játék fenntartja jogát, hogy a Megrendelővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen. Kérjük a regisztráció során megadott jelszavának titokban tartásáról szíveskedjenek megfelelően gondoskodni!
14.   Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendeléskor megadott adatokat Szolgáltató a szerződés teljesítése céljából harmadik személynek kiadhatja (pl. szállítás). Az igénybe vett alvállalkozó az így átvett személyes adatot nem jogosult megőrizni, felhasználni vagy továbbadni. A Szolgáltató az adatok kezelésekor az Adatvédelmi törvénynek megfelelően jár el.

III.    Adatkezelés


    A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
   A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. 
    A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak, az áruház profiljába tartozó reklám leveleket küldjön.
    A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
    Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, a portal@pingvinjatek.hu címen, valamint az ügyfélszolgálaton a (1) 798 4617-es telefonszámon.
    A pingvinjatek.hu weboldalon található tartalom a Pingvin Játék Kft. webáruház szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.  A tartalom felhasználása -  a saját célra történő merevlemezre történő mentés vagy nyomtatás kivételével - a Pingvin Játék Kft. írásbeli jóváhagyása nélkül szigorúan tilos.

IV. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy Török Krisztina Egyéni vállalkozó (1146 Budapest, Thököly út 91 I.8) által a [ a www.pingvinjatek.hu oldal], felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

V. Valutaváltás

A forinttól eltérő devizanemű fizetések összegét a PayU forintban tünteti fel. Ilyen esetben a PayU nem végez átváltást, hanem a kártyatársaság határozza meg az árfolyamot és végzi el a konverziót. Mivel a feldolgozás több napba is telhet a PayU előre nem tervezhető árfolyamnak megfelelően terheli meg a bankkártyához tartozó számlát a kibocsátó banknál.

Adatvédelmi Tájékoztató

A Pingvin Játék webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

 A Pingvin Játék webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A Pingvin Játék .hu weboldalon történő regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A számlázási adatok megadása és megerősítése a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

A megadott adatokat a Pingvin Játék webáruház a honlapon vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

 Az alábbi, a regisztráló által megadott személyes adatokat kezeljük: a vásárlók családi és utónevét, lakcímét (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail címét, számlázási családi és utónevét, valamint számlázási címét (irányítószám, település, utca, házszám).

A személyes adatok a vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerülnek.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

 A Pingvin Játék webáruház a személyes adatok kezelését az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén végzi. Az adatokat a Pingvin Játék webáruház bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg. A Pingvin Játék webáruház a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak adja át, ezen túlmenően a személyes adatok továbbításra nem kerülnek. A Pingvin Játék webáruház a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságra hozatal ellen.

A portál html kódja a webáruháztól  független, külső szerverről érkező hivatkozást tartalmaz. Az adatkezelés részleteiről az adatkezelő tud további tájékoztatással szolgálni. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/. A szolgáltató (Google) a web analitikai mérések érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 A PINGVIN JÁTÉK  bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. Vásárlóink adataikat a Pingvin Játék .hu weboldalon az „Adatmódosítás" menüpontra kattintással bármikor módosíthatják, aktualizálhatják.

A Pingvin Játék webáruház és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért a PINGVIN JÁTÉK felelősséget nem vállal.

Minden hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozott felhasználónk részére hírlevelet küldünk. Ezen szolgáltatásunkról történő leiratkozás módjáról minden hírlevelünk, valamint a http://pingvinjatek.hu/hirlevel oldal tájékoztatással szolgál.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.